Vest-Europa etc.

Omfatter land i Norden, Vest-Europa utenom Norden, Nord-Amerika og Oseania.