Månedslønn

Månedslønn er hovedbegrepet i den årlige lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.