Yrke

Yrke er kodet etter Standard for yrkesklassifisering (STYRK-2008).