Næringsmiddel- og drikkevareindustrien

Består av næringene produksjon av nærings- og nytelsesmidler (SNN10) og produksjon av drikkevarer (SNN11). Førstnevnte dekker blant annet bearbeiding av produkter fra jordbruk, skogbruk og fiske til matvarer, mens sistnevnte dekker produksjon av drikkevarer som f.eks. alkoholholdig drikke og mineralvann. For mer info, se Standard for næringsgruppering.