Kurstimer

En kurstime er 45 minutter. Kurstimer er ikke «lærertimer» selv om det kan brukes flere enn en lærer per time.