Deltakere

Antall deltakere tilsvarer ikke antall personer da en person kan delta på flere kurs i løpet av året.