Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå

Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mer enn 4 år. Masterutdanninger.