Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå

Universitets- og høgskoleutdanning på inntil 4 år, og minst 2 år. Bachelorutdanninger.