Norske studenter

Alle personer registrert som studenter ved universiteter og høgskoler i Norge og personer registrert i høyere utdanning i utlandet per 1. oktober.