Sentralitet

Beregningen av sentralitet for kommunene er basert på reisetid til arbeidsplasser og servicefunksjoner fra grunnkretsene i kommunen. https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/128.