Helsesykepleiere

Offentlig godkjent sykepleier med spesial-utdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Tidligere kalt helsesøster.