Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

er en del av kommunehelsetjenesten og kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid. Kommunen skal gjennom denne tjenesten tilby svangerskaps- og barselomsorg til gravide, nyfødte, barselkvinner og deres partnere, og helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom mellom 0-20 år. Tjenesten er forskriftsfestet.