Gjeldsordningsregisteret

Gjeldsordningsregisteret inneholder opplysninger om de som har f├ątt innvilget gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger. Registeret er hjemlet i gjeldsordningsloven.