Hovedlovbrudd

Dersom en person er fengslet for flere enn ett lovbrudd, klassifiseres fengslingen ut fra hovedlovbruddet. Det vil normalt si det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff. Fra og med 2015-årgangen grupperer SSB hovedlovbruddene etter ny Standard for lovbruddstyper. Se Om statistikken.