Ammeku

Ku som hovudsakeleg blir halde for produksjon av kalv for kjøtproduksjon.