Driftsform for jordbruksbedrifta

Driftsforma blir fastsett ut frå delen som dei ulike plante- og husdyrproduksjonane i jordbruksbedrifta utgjer av bedrifta si totale standard omsetning.