Markedsrettede tjenester

Tjenester tilbudt av virksomheter som ønsker å maksimere sin profitt på lang sikt ved å tilby tjenester fritt i et marked til enhver kjøper som ønsker å betale den fastsatte prisen. Dekker ikke offentlig tjenesteproduksjon.