Næringskoder

Næringskodene som omtales bygger på Standard for næringsgruppering SN2007.