EØS-samarbeidet

Med EØS-avtalen deltar Norge i EUs statistikksamarbeid. Nærmere 60 prosent av SSBs statistikkproduksjon er enten påvirket eller direkte pålagt gjennom rettsakter gjennom EØS-avtalen. Formålet med EUs statistikkforordninger er å harmonisere definisjoner, klassifikasjoner og metoder for å kunne lage sammenlignbar europeisk statistikk.