Foreløpige tall

Endelige tall kommer to år etter. I denne runden publiseres endelige tall for 2018. For foreløpige tall presenteres ikke helsetjeneste og finansieringskilde oppdelt i stat og kommune.