Produksjon og sal av trevirke

Gjeld produksjon av ved, flis, pellets eller trelast for sal.