Tilleggsnæringar

Aktivitetar som vert drive på jordbruksbedrifta, og som er basert på jordbruksbedrifta sine ressursar (areal, bygningar, maskinar og/eller produkt/råvarer)