Uten innvandrerbakgrunn

Er i dette tilfellet alle som er født i Norge av to norskfødte foreldre.