Logistisk regresjonsanalyse

Logistisk regresjonsanalyse er en statistisk analyseteknikk som benyttes for å studere sammenhengen mellom flere egenskaper på samme tid. I denne typen analyser er man opptatt av hvordan variasjonene i en egenskap (som ensomhet) kan forklares av variasjonene i andre egenskaper, slik som alder og utdanning. Analysemetoden brukes ofte når egenskapen som skal forklares bare har to verdier.