Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre er født i Norge, men har to foreldre som er innvandrere.