Innvandrerbakgrunn

Innvandrerbakgrunn brukes i SSB som en samlebetegnelse for personer som er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.