Hverdagsintegreringen

Hverdagsintegrering er et begrep som viser til at integreringen av innvandrere er noe som skjer i folks hverdag. Det berører temaer som opplevelse av tilhørighet, deltaking i frivillige foreninger, kontakt med majoritetsbefolkningen og forståelse for grunnleggende verdier og normer i samfunnet.