Inntekt etter skatt

Husholdningens samlede yrkesinntekter, skattepliktige og skattefrie overføringer og kapitalinntekter i løpet av et år, fratrukket skatter og negative overføringer.