Realinntektsvekst

Med realvekst menes vekst i inntekt justert for prisstigning ved KPI Totalindeks. Ved å bruke faste priser tar vi hensyn til at man ikke får like mye for samme kronebeløp i ett år som i et annet.