Ikke-bosatt

Ikke-bosatte er personer som ikke er registrert som bosatte i Det sentrale folkeregisteret (kriteriet er at man forventes å oppholde seg i landet i mindre enn seks måneder). Dette er bl.a. personer som pendler til arbeid i Norge for lengre eller kortere periode av gangen.