Overheng

Begrepet «overheng» beskriver her aktivitetsnivået på slutten av måneden i forhold til gjennomsnittsaktiviteten i måneden. Dersom utviklingen gjennom februar var flat, ville veksten i februar utelukkende kommet av overhenget fra januar.