Norskfødte med innvandrerforeldre

Er personer som er født i Norge av utenlandsfødte foreldre, og som i tillegg har fire utenlandsfødte besteforeldre.