Innvandrere

Personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.