Heltidsekvivalent

Heltidsekvivalent er en omregning av deltidsansattes lønn til hva den ville vært dersom de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten som omregningsfaktor og gjør det mulig å sammenligne månedslønnen til deltids- og heltidsansatte.