Det er i dag langt større andel kvinnelige ledere i Norge enn det var for 11 år siden

Endringer i datagrunnlaget fra AA-registeret til a-ordningen gjør at tallene før og etter 2015 ikke er direkte sammenliknbare. Etter 2015 inkluderer for eksempel datagrunnlaget kun lønnstakere, ikke alle sysselsatte. Det gir likevel en indikasjon på utviklingen som har vært.