Kjønnsdelt arbeidsmarked

Dreier seg om at det i mange yrker er enten mange menn eller mange kvinner som er ansatt, samt at gutter og jenter velger tradisjonelt når de skal velge utdanningsretning og etter hvert yrke.