Fylker og kommuner

Denne årgangen av statistikken er basert på forrige kommune- og fylkesstruktur (1979-2019). Også indikatoren kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter viser tall for 2015-valget fordi 2019-valget ble gjennomført på ny kommunestruktur.