Fritidsbustadformidlar

Statistikken gjeld formidlarar med verksemd i Noreg og deira formidling av private hytter, feriehus, leilegheiter og rom til norske og utanlandske gjester i Noreg.