Heltidsplass

Heltidsplass er avtalt oppholdstid på 41 timer eller mer per uke.