Ikke-kommunale

Ikke-kommunale barnehager inkluderer privateide, statlige og fylkeskommunale barnehager.