Bruttotonn

Standardisert mål på volum av alle benyttede rom i et skip. Angis i tonnasjeenhet som tilsvarer rundt 2,83 kubikkmeter.