Norskfødte med innvandrerforeldre

Personer som er født i Norge, har to foreldre som er innvandrere, og fire besteforeldre født i utlandet.