Per 1 000 middelfolkemengde

Gjennomsnittet av folketalet i starten og slutten av året.