Hjemmekontor

Hjemmekontor er i denne artikkelen definert som arbeid utført av ansatte i egen bolig. Kilden er et spørsmål i AKU om man har en arbeidsavtale som innebærer at deler av arbeidet skal utføres i egen bolig. For enkelhets skyld omtales dette som «hjemmekontor» i denne artikkelen.