Fritidsbygning

Fritidsbygninger med flere boenheter regnes som en bygning.