Personer med innvandringsbakgrunn

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Personer uten innvandringsbakgrunn: personer født i Norge med to norskfødte foreldre, utenlandsfødte med én norskfødt forelder, norskfødte med én utenlandsk forelder, og utenlandsfødte med to norskfødte foreldre.