Inntektskvintiler

Et kvintil er det samme som en femtedel. Høyeste kvintil består av femtedelen av husholdningene med høyest inntekt, mens laveste kvintil er femtendedelen av husholdningene med lavest inntekt. Inntektene er ekvivalensvektet. Vi bruker 2018-inntekt, som var det siste tilgjengelige da artikkelen ble skrevet.