Hydrologisk balanse

Den hydrologiske balansen beregnes ved å sette sammen den estimerte energimengden i snø, mark- og grunnvann og magasinfylling slik at man kan anslå hvor mye energi det er i vannet sammenliknet med normalt.