Arealregnskap

Et fullstendig arealregnskap for bebygd areal, vil si en fullstendig oversikt over tilgang og avgang av bebygd areal, samt endringer i type bebyggelse. Dette vil være basert på byggeår fra matrikkelen for områder med bygninger, samt tidfesting av anleggsfase for andre typer utbygging (satellittbilder). Målet er årlig utgivelse, der måleperioden er planlagt til 5-års glidende vindu. Noen tekniske og praktiske utfordringer gjenstår imidlertid, men det er likevel forventet at det første resultatet kan publiseres i løpet av 2021.