Omdisponering

Skjer ved at kommunen gjør vedtak om at hele eller deler av en landbrukseiendom kan brukes til annet enn landbruksproduksjon, uten at tiltaket nødvendigvis er realisert/gjennomført.